Verhoging contributie vanaf januari 2022

Beste ouders/verzorgers,

Als scoutinggroep Martin Luther King proberen wij een laagdrempelig vereniging te zijn en de contributie zo laag mogelijk te houden. Daarom is de kwartaalcontributie de afgelopen 3 jaren ook ongewijzigd gebleven op €46,50 per kwartaal (€ 15,50 per maand).

 Helaas worden wij geconfronteerd met stijgingen van zowel onze huisvestingskosten zoals; verzekeringen, huur, energie en onderhoud alsmede  van de contributieafdracht aan Scouting Nederland. Ook de kosten voor onze activiteiten worden hoger en daarnaast worden we structureel gekort in gemeentelijke subsidiebijdrage.

De gekorte subsidie proberen we gedeeltelijk op te vangen door het voeren van acties en het verkrijgen van sponsorgelden. Voor dit laatste hebben wij een  sponsorboom bedacht die u kunt vinden bij de ingang van ons gebouw en waar iedereen die MLK een warm hart toedraagt een sponsorbijdrage kan leveren van €50,- of €100,- .  Voor dit bedrag krijg je als sponsor een mooi “uiltje” in de boom en  wordt je uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie onder het genot van een hapje en een drankje. Dus bent u of kent u iemand of een bedrijf dat staat te trappelen om onze mooie vereniging te ondersteunen? Meldt u zich dan bij onze penningmeester.

Door de prijsstijgingen zijn wij genoodzaakt om een geringe contributieverhoging door te voeren van € 0,50 per maand. Vanaf 2022 wordt  de nieuwe contributie € 48,00  per kwartaal (€16,- per maand) In deze contributie bijdrage is een reservering meegenomen van €2,00  voor het zomerkamp. Dus netto betaalt u als ouder € 14,00 euro per maand aan contributie. Gaat uw kind niet mee op kamp, dan vindt er geen teruggave plaats van deze reservering.

Voor de Blauwe Vogels 2 gelden andere contributiegelden omdat deze speltak om de week draait. Het nieuwe contributiebedrag voor hen wordt € 34,50 per kwartaal (€ 11,50 per maand)

Door wisseling van het penningmeesterschap zijn de contributie-inningen naar het einde van het betreffende kwartaal opgeschoven.

De bedoeling is dat de contributie voorafgaande van het kwartaal wordt afgeschreven.

Daarom zal het 4e kwartaal eind november/begin december afgeschreven worden en het 1e kwartaal van 2022 eind januari / begin februari. Vanaf het 2e kwartaal, eind maart / begin april 2022 incasseren we weer voorafgaand.

Voor eventuele vragen over de incasso’s of andere financiële vragen kunt u contact opnemen met Maarten Coomans (bij voorkeur per mail penningmeester@scoutingmlk.nl).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Scouting Martin Luther King

Post Author: Wilbert Smits