contributieverhoging januari 2024

Contributieverhoging per 1 januari 2024

Beste ouders/verzorgers,

Als scoutinggroep Martin Luther King proberen wij een zo laagdrempelig mogelijke vereniging te zijn en dus de contributie zo laag mogelijk te houden.

Helaas worden ook wij geconfronteerd met een stijging van zowel onze huisvestingskosten (verzekeringen, huur, energie en onderhoud) als met een stijging van de contributieafdracht aan Scouting Nederland maar ook onze activiteitenkosten stijgen voor onze leden. Daarnaast worden we structureel gekort in gemeentelijke subsidiebijdrage. Dit proberen we gedeeltelijk op te vangen door het voeren van acties en verkrijgen van sponsorgelden.

Wij hebben hiervoor een sponsorboom bedacht die u kunt vinden bij de ingang van ons gebouw en waar iedereen die MLK een warm hart toedraagt een sponsorbijdrage kan leveren van 75 of 150 euro. Men krijgt hiervoor een mooi sponsoruiltje voor in de boom en men wordt uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie onder het genot van een hapje en een drankje. Dus weet U iemand of een bedrijf dat staat te trappelen om onze mooie vereniging te ondersteunen? Meldt u zich dan bij onze penningmeester.

Door het bovenstaande zijn wij genoodzaakt om een geringe contributieverhoging door te voeren van € 0,25 per maand, wat leidt tot een maandelijks contributie van € 16,50.

Per kwartaal zal per lid € 49,50 geïncasseerd worden in plaats van € 48,75. In de contributie bijdrage is een reservering meegenomen van € 2,00 per maand voor het zomerkamp. Gaat uw kind niet mee op kamp, dan vindt er geen teruggave plaats van deze reservering. Dus netto betaalt u als ouder € 14,50 euro per maand aan contributie.

Voor de Blauwe Vogels 2 gelden andere contributiegelden omdat deze speltak om de week draait. Het nieuwe contributiebedrag wordt € 12 per maand dus € 36 per kwartaal.

De contributie wordt aan het begin het nieuwe kwartaal afgeschreven.

Voor eventuele vragen over de incasso’s of andere financiële vragen kunt u contact opnemen met Maarten Coomans (bij voorkeur per mail penningmeester@scoutingmlk.nl).

Met vriendelijke groet, Bestuur Scouting Martin Luther King

Post Author: Wilbert Smits