Bestuur

Op deze pagina wil het bestuur van Scouting Martin Luther King zich graag voorstellen.

Je kind of kinderen is/zijn wekelijks bij hun speltak aanwezig en je kent de leiding waar uw kind(eren) bij horen. Nu heeft onze groep natuurlijk een bestuur die de dagelijkse gang van zaken regelt en een beleid voor onze groep uitzet.

Deze mensen zijn een belangrijk onderdeel van scouting MLK en we vinden het dan ook belangrijk dat je als ouder/verzorger weet wie er in ons bestuur zitten. Daarom kun je hieronder zien wie er op dit moment zitting hebben in het bestuur en welke functie zij daar bekleden. Mocht het zijn dat je vragen hebt voor een van de bestuursleden dan kunt je hen aanspreken of mailen via de adressen bij de desbetreffende persoon (zie webpagina contactinfo).

Een ander belangrijk onderdeel van onze groep is de groepsbegeleiding. De groepsbegeleiding bestaat op dit moment uit een tweetal personen waarvan er 1 persoon in het bestuur zit. De groepsbegeleiding heeft als taak om te controleren of alles goed gaat binnen het leidingteam van uw kind en de groep in zijn geheel. Zij hebben regelmatig contact met de leiding over het reilen en zeilen binnen de groep. Zijn er vragen of problemen met leiding waar je kind bij zit, dan kun je bij hen aankloppen om een vraag of klacht in te dienen. Zij zorgen ervoor dat er iets mee gedaan gaat worden.

Onze stafleden zijn allemaal vrijwilligers. Ondanks het vrijwilligerswerk moeten de stafleden wel over een aantal vaardigheden beschikken. Om de vaardigheden te leren of verder te ontwikkelen hebben we een tweetal praktijkbegeleiders binnen onze groep. Deze mensen zorgen ervoor dat nieuwe leden thuis raken in scouting en alles leren over het scoutingprogramma. Ook leiding die al jarenlang aanwezig is wordt door hun bij geschoold of krijgt nieuwe cursussen of ideeën aangereikt om uw kind een plezierige en leerzame tijd bij onze groep te laten beleven.

Bestuursleden

Nog geen foto beschikbaar   Nog geen foto beschikbaar

Voorzitter
Wilbert Smits

 Penningmeester
Maarten coomans
 Secretaris
Monique Hock
Materiaalbeheer
Rob Verduin
Nog geen foto beschikbaar   Nog geen foto beschikbaar  
 Groepsbegeleiding
Jan Klijn (aanspreekpunt)
 Algemeen bestuurslid
Hans Rosenbrand
 Algemeen bestuurslid
Marieke Rosenbrand
 

Overige leden groepsbegeleiding

Nog geen foto beschikbaar Nog geen foto beschikbaar
Groepsbegeleiding
Ellen Coolen
Groepsbegeleiding
Jan Klijn

Praktijkbegeleiders

Nog geen foto beschikbaar Nog geen foto beschikbaar
Praktijkbegeleiding
Ruben Schuurmans
Praktijkbegeleiding
Annick Brekelmans

Praktijkbegeleiders