Informatie voor de ouders

Scoutfit

Vanaf het moment dat je lid bent geworden bij de groep draag je de Scoutfit. Tegelijkertijd schaf je ook een groepsdas aan, die je vanaf het moment van installeren mag dragen, zoals je dat hierboven al kon lezen. De Scoutfit laat zien dat je bij Scouting hoort. De kleur geeft aan bij welke speltak je zit en neemt de ongelijkheid tussen de leden onderling weg. Zo ziet iedereen er hetzelfde uit en is er geen verschil. Bij iedere activiteit, zoals de wekelijkse opkomst, het kamp en jaarlijkse groepsactiviteiten doe je als lid van Scouting je Scoutfit aan. Als je nog niet bent geïnstalleerd, mag je alleen de blouse/trui dragen, zonder tekens, das en dasring. Als je geïnstalleerd bent, mag je je complete Scoutfit dragen.

Alle onderdelen van de Scoutfit zijn verkrijgbaar bij de Scoutshop via www.scoutshop.nl. Op de website van de ScoutShop vind je ook adressen van de ScoutShop-winkels.

 

Contributie

Voor vragen over de contributie, klik hier of neem contact op met de ledenadministratie.

Omgangsregels en gedragscode

Scouting Martin Luther King wil graag een veilige omgeving zijn voor uw kind(eren). Als vereniging hebben we hiervoor omgangsregels en een gedragscode die vanuit scouting Nederland ontwikkeld worden. Deze regels en code kunt u op deze pagina terug vinden voor de omgangsregels en deze pagina voor de gedragscode.

Nieuwe vrijwilligers

Natuurlijk zijn wij blij met iedereen die zich aanmeldt bij onze vereniging als vrijwilliger. Echter, is er wel een aannamebeleid bij onze vereniging. Dit beleid is er om de veiligheid van uw kind(eren) zoveel mogelijk te waarborgen. Ook dit aannamebeleid komt vanuit de landelijke organisatie en is terug te vinden op deze pagina. Een onderdeel van dit beleid is dat de adspirant vrijwilliger altijd een VOG moet overleggen van recente datum.

Groepsvertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteit, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk team Sociale veiligheid. Dit team adviseert groepsbesturen hoe ze om kunnen gaan met calamiteiten.  Meer informatie over Landelijk team Sociale veiligheid is hier te lezen.