Contributie

Contributie

Ieder lid van de Martin Luther King betaalt evenveel contributie. Vanaf januari 2024 is de contributie voor ieder lid € 16,50 per maand.

Leden van de blauwe vogels 2 groep betalen €12,00. De reden hiervoor is dat deze groep maar 1 keer in de 2 weken een programma heeft. De contributie wordt per kwartaal automatisch geïnd. Als je pas lid zal de contributie de eerste keer door onze penningmeester zelf geïnd worden omdat dit in veel gevallen niet een kwartaal zal zijn. Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie. Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf de 2e maand (eerste maand (4 weken) gratis).

Contributie kan pas worden stopgezet nadat is afgemeld bij de eigen leiding door het invullen van een afmeldformulier. De leiding zorgt dat dit formulier bij de ledenadministratie terecht komt.

Samen-Loont-pas

Scouting MLK is een vereniging die laagdrempelig wil blijven. Dat wil zeggen dat we de contributie zo lag mogelijk houden om ervoor te zorgen dat iedereen lid kan worden. Heeft u vanwege de privésituatie moeite met de maandelijkse verplichtingen? Dan kunt u bij de gemeente Loon op Zand informatie inwinnen over de Samen-Loont-pas. Met deze pas kunt u tot een maximum van €300,- per kalenderjaar deelnemen aan sociale, maatschappelijke, culturele of sportieve activiteiten. De Samen-Loont-pas wordt uitgegeven door de gemeente Loon op Zand, u kun via deze link een contactformulier invullen.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. Bij de kwartaalinning van de contributie wordt ook een bedrag verrekend voor de zomerkampen. In totaal wordt op deze manier 20 euro kampgeld gereserveerd. Hierdoor wordt er al gespaard voor het zomerkamp.

In een brief zal het totale bedrag voor het zomerkamp gecommuniceerd worden. Dit bedrag wordt ook niet terug betaald als het kind eerder stopt of niet mee gaat op zomerkamp.